Regulamin serwisu barometrrp.pl

搂1 Definicje

 1. U偶ytkownik聽- oznacza ka偶d膮 osob臋 fizyczn膮, kt贸ra za po艣rednictwem sieci Internet zapoznaje si臋 z tre艣ci膮 prezentowan膮 w Serwisie lub korzysta z us艂ug oferowanych przez Serwis.

 2. Us艂ugodawca聽- oznacza sp贸艂k臋 WeNet Group S.A. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Post臋pu 14A, zarejestrowan膮 w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 4.950.000,00 z艂otych.

 3. Baza Danych聽- oznacza zbi贸r tre艣ci/danych dotycz膮cy przedsi臋biorc贸w i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produkt贸w, zgromadzony wed艂ug systematyki i metody Us艂ugodawcy, indywidualnie dost臋pny w ograniczonym zakresie dla U偶ytkownika za po艣rednictwem narz臋dzi elektronicznych udost臋pnionych przez Us艂ugodawc臋 (wyszukiwarek), wymagaj膮cy istotnego, co do jako艣ci i ilo艣ci, nak艂adu inwestycyjnego w celu sporz膮dzenia, weryfikacji i prezentacji zawarto艣ci, podlegaj膮cy ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001 r.

 4. Wyszukiwarka聽- oznacza oprogramowanie dost臋pne na stronach serwisu, nale偶膮ce do Us艂ugodawcy, umo偶liwiaj膮ce U偶ytkownikom zadawanie zapyta艅 do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.

 5. Serwis聽- oznacza stron臋 internetow膮 o adresie barometrrp.pl umieszczon膮 na serwerze Us艂ugodawcy, zawieraj膮c膮 Wyszukiwark臋 umo偶liwiaj膮c膮 przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsi臋biorc贸w i instytucji.

 6. Pliki "cookies"聽 - pliki tekstowe zawieraj膮ce dane informatyczne. Pliki "cookies" s膮 stosowane najcz臋艣ciej w przypadku licznik贸w, sond, sklep贸w internetowych, stron wymagaj膮cych logowania, reklam i do monitorowania aktywno艣ci odwiedzaj膮cych.

 7. Regulamin聽- niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego barometrrp.pl.

搂2 Postanowienia wst臋pne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i spos贸b korzystania z nale偶膮cego do Us艂ugodawcy Serwisu internetowego dost臋pnego pod adresem barometrrp.pl. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiaj膮 regulaminom odnosz膮cym si臋 do innych us艂ug lub produkt贸w Us艂ugodawcy.

 2. Serwis barometrrp.pl stanowi element realizacji przez Us艂ugodawc臋 "Programu Rozwoju Kontakt贸w mi臋dzy Przedsi臋biorcami" (dalej "Program"). Us艂ugodawca od wielu lat zajmuj膮c na polskim rynku pozycj臋 jednego z najwi臋kszych integrator贸w i publikator贸w informacji o podmiotach gospodarczych, w ramach "Programu", udost臋pnia Serwis barometrrp.pl, dzi臋ki kt贸remu ka偶dy U偶ytkownik serwisu mo偶e w 艂atwy spos贸b bezp艂atnie wyszuka膰 opublikowane w formie wizyt贸wki informacje o przedsi臋biorstwach i instytucjach dzia艂aj膮cych na polskim rynku w r贸偶nych bran偶ach, o oferowanych przez nie us艂ugach i produktach, a tak偶e w razie zainteresowania nawi膮za膰 z dan膮 firm膮 kontakt handlowy. Wi臋cej o "Programie" na stronie www.wenet.pl

 3. 殴r贸d艂ami danych prezentowanych w wizyt贸wkach przedsi臋biorstw i instytucji s膮 Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr S膮dowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsi臋biorstwa i instytucje na stronach internetowych, a tak偶e informacje udost臋pnione przez te podmioty w bezpo艣rednim kontakcie z Us艂ugodawc膮.

搂3 Rodzaje i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 na rzecz U偶ytkownik贸w

Us艂ugodawca w ramach Serwisu bezp艂atnie 艣wiadczy U偶ytkownikom nast臋puj膮ce Us艂ugi:

 1. umo偶liwia U偶ytkownikom wyszukiwanie i przegl膮danie informacji o przedsi臋biorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;

 2. umo偶liwia U偶ytkownikom wyszukiwanie i przegl膮danie artyku艂贸w opublikowanych w Serwisie;

搂4 Rodzaje i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 na rzecz przedsi臋biorc贸w i instytucji

 1. Us艂ugodawca w ramach Serwisu 艣wiadczy przedsi臋biorcom i instytucjom nast臋puj膮ce Us艂ugi:

  1. prezentacja informacji o przedsi臋biorstwie lub instytucji w formie wizyt贸wki zawieraj膮cej og贸lnodost臋pne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, b膮d藕 na stronach internetowych przedsi臋biorstwa/instytucji;

  2. mo偶liwo艣膰 aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez kontakt z Dzia艂em Obs艂ugi Klienta Us艂ugodawcy na adres dok-portale@wenet.pl lub infolini臋 nr 22 457 30 95;

 2. Prezentacja w Serwisie wizyt贸wki zawieraj膮cej rozszerzone informacje o przedsi臋biorstwie lub instytucji jest mo偶liwa na podstawie odr臋bnej umowy zawartej przez przedsi臋biorstwo lub instytucj臋 z Us艂ugodawc膮.

搂5 Zasady korzystania z serwisu

 1. Us艂ugodawca upowa偶nia U偶ytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania si臋 z tre艣ci膮 Bazy Danych wy艂膮cznie w ograniczonym zakresie, wynikaj膮cym z postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu s膮:

  1. dost臋p do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urz膮dzeniu ko艅cowym przegl膮darka internetowa, na przyk艂ad jedna z nast臋puj膮cych: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przys艂uguj膮 Us艂ugodawcy.

 4. U偶ytkownik korzystaj膮c z Serwisu nie nabywa 偶adnych praw, w szczeg贸lno艣ci praw autorskich czy licencji, do tre艣ci zawartych w Serwisie, kt贸re pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Us艂ugodawcy i jego kontrahent贸w. Dane zamieszczone w Serwisie nie mog膮 by膰 elektronicznie pobierane przez U偶ytkownika w celu tworzenia list wysy艂kowych s艂u偶膮cych seryjnemu sk艂adaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, b膮d藕 tworzeniu innych baz danych.

 5. U偶ytkownik nie jest uprawniony do odp艂atnego b膮d藕 nieodp艂atnego udost臋pniania osobom trzecim tre艣ci zamieszczonych w Serwisie, za wyj膮tkiem mo偶liwo艣ci udost臋pnienia wizyt贸wki w serwisach spo艂eczno艣ciowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalno艣ci Serwisu. U偶ytkownik nie jest tak偶e uprawniony do generowania za po艣rednictwem oprogramowania zapyta艅 i wykonywania operacji in偶ynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten spos贸b cz臋艣ci lub ca艂o艣ci Bazy Danych.

 6. Prawa do utwor贸w, znak贸w towarowych oraz Baz Danych udost臋pnionych w Serwisie przys艂uguj膮 Us艂ugodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przys艂uguj膮 osobom trzecim, Us艂ugodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych um贸w zawartych z tymi osobami, w szczeg贸lno艣ci um贸w licencyjnych i um贸w o przeniesienie autorskich praw maj膮tkowych, lub na podstawie obowi膮zuj膮cych w tym zakresie przepis贸w prawa.

 7. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego, a stanowi膮 zaproszenie dla U偶ytkownika do z艂o偶enia zapytania ofertowego. Us艂ugodawca w 偶adnym wypadku nie jest stron膮 transakcji realizowanych przez U偶ytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamuj膮cy lub og艂aszaj膮cy si臋 za po艣rednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania i zaniechania podmiot贸w reklamuj膮cych lub og艂aszaj膮cych si臋 za po艣rednictwem Serwisu.

 8. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez U偶ytkownik贸w tre艣ci o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich.

 9. Us艂ugodawca zastrzega mo偶liwo艣膰 wprowadzenia ogranicze艅 w dost臋pie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczeg贸lno艣ci wobec U偶ytkownik贸w naruszaj膮cych zasady korzystania z Serwisu.

 10. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia 艣wiadczenia Us艂ug w zwi膮zku z modernizacj膮 lub przebudow膮 Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 11. Us艂ugodawca nie odpowiada za przerwy w 艣wiadczeniu Us艂ug wynikaj膮ce z przyczyn od niego niezale偶nych, w szczeg贸lno艣ci dzia艂ania si艂y wy偶szej.

搂6 Warunki zawierania i rozwi膮zywania umowy z Us艂ugodawc膮 o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮

 1. W przypadku ka偶dego U偶ytkownika Serwisu, zawarcie umowy o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje poprzez ka偶dorazowe przegl膮danie tre艣ci Serwisu i korzystanie z Us艂ug dost臋pnych dla U偶ytkownika.

搂7 Odpowiedzialno艣膰

 1. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci:

  1. za szkody spowodowane zawarto艣ci膮 tre艣ci jak r贸wnie偶 wszelkich innych informacji zamieszczanych przez U偶ytkownik贸w;

  2. za skutki niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zaci膮gni臋tych przez kogokolwiek, za po艣rednictwem Serwisu, zobowi膮za艅 oraz zdolno艣ci tych os贸b do zaci膮gania zobowi膮za艅.

 2. U偶ytkownik ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za z艂amanie prawa b膮d藕 szkod臋 wywo艂an膮 jego dzia艂aniami w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem d贸br osobistych lub praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

 3. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci, w tym w szczeg贸lno艣ci odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek U偶ytkownika za jakiekolwiek straty wynikaj膮ce z nieprawid艂owo艣ci, nieaktualno艣ci, jako艣ci danych, tre艣ci reklam lub og艂osze艅 zamieszczonych na stronach Serwisu.

 4. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania os贸b trzecich lub jakichkolwiek U偶ytkownik贸w, kt贸rzy w spos贸b niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystuj膮 tre艣ci zawarte w Serwisie.

 5. W 偶adnym przypadku Us艂ugodawca nie bierze odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, kt贸re mog膮 zainfekowa膰 sprz臋t jakiegokolwiek U偶ytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materia艂贸w, plik贸w, materia艂贸w tekstowych, zdj臋ciowych, graficznych, d藕wi臋kowych lub filmowych.

搂8 Statystyki

 1. Us艂ugodawca zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotycz膮cych U偶ytkownik贸w, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powy偶sze dane nie stanowi膮 danych osobowych w rozumieniu stosownych przepis贸w prawa i nie podlegaj膮 ochronie w nich przewidzianej.

搂9 Postanowienia dotycz膮ce plik贸w "cookies"

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzaj贸w i cel贸w korzystania z plik贸w cookies dost臋pne s膮 w Polityce cookies.

搂10 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Us艂ugodawca informuje, 偶e:

  1. ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych os贸b fizycznych korzystaj膮cych z serwisu (U偶ytkownik贸w) s膮 okre艣lone w nast臋puj膮cych aktach:

   1. Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;

   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 - zwana dalej U艢UDE.

  2. ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych os贸b fizycznych, dotycz膮cych prowadzonej przez nich dzia艂alno艣ci gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizyt贸wkach przedsi臋biorstw s膮 okre艣lone w nast臋puj膮cych aktach:

   1. RODO;

   2. U艢UDE;

   3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.

 2. WeNet Group S.A. z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem: ul. Post臋pu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, KRS: 0000681163, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 4.950.000,00 z艂otych i WeNet Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem: ul. Post臋pu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, KRS: 0000116894, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 12.469.000,00 z艂otych, s膮 w rozumieniu przepis贸w RODO administratorami danych:

  1. os贸b fizycznych (Przedsi臋biorc贸w), dotycz膮cych prowadzonej przez nich dzia艂alno艣ci gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezp艂atnych wizyt贸wkach przedsi臋biorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsi臋biorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, bran偶a;

  2. U偶ytkownik贸w, w zakresie danych udost臋pnionych w formularzu kontaktowym, tre艣c opinii opublikowanych w Serwisie, tre艣ci korespondencji prowadzonej z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. oraz plikw "cookies".

 3. Dane Przedsi臋biorc贸w zawarte w bezp艂atnej wizyt贸wce s膮 przetwarzane:

  1. w celu realizacji przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. "Programu Rozwoju Kontakt贸w mi臋dzy Przedsi臋biorcami", w tym prowadzenia przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dzia艂a艅 analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. i U偶ytkownik贸w Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepis贸w UoPWISP, w szczeg贸lno艣ci art. 5 pkt 1) tej ustawy;

  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z o艣wiadczeniami woli podmiotu dotycz膮cymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej okre艣lonymi w RODO oraz w U艢UDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w zakresie wy偶ej wymienionej komunikacji marketingowej mog膮 by膰 wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;

  3. w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, kt贸rego dane dotycz膮 okre艣lonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 4. Dane U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane:

  1. w celu 艣wiadczenia przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. us艂ug drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, kt贸ra mo偶e by膰 wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;

  2. w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, kt贸rego dane dotycz膮 okre艣lonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO;

 5. Dane zawarte w p艂atnych wizyt贸wkach s膮 przetwarzane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. na zasadach okre艣lonych w odr臋bnych umowach zawartych przez Us艂ugodawc臋 z podmiotami, kt贸rych dane s膮 prezentowane w Serwisie w formie wizyt贸wki p艂atnej.

 6. Odbiorcami Danych Przedsi臋biorc贸w s膮 wy艂膮cznie u偶ytkownicy serwis贸w internetowych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.

 7. Odbiorcami danych U偶ytkownik贸w w zakresie opublikowanym w Serwisie s膮 u偶ytkownicy serwis贸w internetowych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. Dane U偶ytkownik贸w w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mog膮 by膰 udost臋pnione na 偶膮danie uprawnionych organ贸w pa艅stwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotycz膮ce mog膮 by膰 udost臋pniane reklamodawcom i partnerom biznesowym wsp贸艂pracuj膮cym z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.

 8. Dane Przedsi臋biorcy zawarte w bezp艂atnej wizyt贸wce s膮 prezentowane w Serwisie do czasu zg艂oszenia przez podmiot, kt贸rego dane dotycz膮, 偶膮dania usuni臋cia wizyt贸wki z Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsi臋biorcy s膮 przetwarzane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsi臋biorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykre艣leniu przedsi臋biorcy z CEIDG - do ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂o wykre艣lenie, a nast臋pnie przez okres do 5 lat. Po up艂ywie tego okresu nast臋puje ca艂kowite usuni臋cie Danych Przedsi臋biorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsi臋biorcy po zminimalizowaniu ich zakresu s膮 przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowi膮zk贸w prawnych na艂o偶onych przez przepisy RODO wobec Przedsi臋biorcy, o kt贸rych mowa w ust. 9.

 9. Dane U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane przez okres 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udost臋pnione przez nich w Formularzach Serwisu s膮 przetwarzane do ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂o udost臋pnienie, a nast臋pnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane U偶ytkownik贸w i U偶ytkownik贸w Zarejestrowanych s膮 przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowi膮zk贸w prawnych na艂o偶onych przez przepisy RODO wobec U偶ytkownik贸w i U偶ytkownik贸w Zarejestrowanych, o kt贸rych mowa w ust. 9.

 10. Ka偶dy podmiot, kt贸rego dane s膮 administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo 偶膮dania od WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dost臋pu do danych, kt贸re go dotycz膮, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.

 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.: Wojciech Zar臋ba, iod@wenet.pl

 12. Ka偶dy podmiot, kt贸rego dane s膮 administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

 13. WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przetwarzaj膮 dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do kt贸rych dost臋p jest 艣ci艣le ograniczony. Us艂ugodawca stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne maj膮ce na celu zapewnienie bezpiecze艅stwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochron臋 przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Us艂ugodawc臋 s膮 regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagro偶e艅.

搂11 Post臋powanie reklamacyjne

 1. Reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotycz膮ce u偶ytkowania Serwisu nale偶y sk艂ada膰 na adres poczty elektronicznej dok-portale@wenet.pl. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 oznaczenie danych osoby wnosz膮cej reklamacj臋 (imi臋, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

 2. Us艂ugodawca rozpatrzy reklamacj臋 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezw艂ocznie U偶ytkownika, za pomoc膮 poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w tre艣ci reklamacji informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, czas rozpatrzenia reklamacji mo偶e ulec przed艂u偶eniu.

 3. U偶ytkownikowi nie przys艂uguje prawo odwo艂ania si臋 od tre艣ci odpowiedzi na reklamacj臋.

搂12 Postanowienia ko艅cowe

 1. Us艂ugodawca zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowie艅 niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 2. Zasady korzystania z innych serwis贸w Us艂ugodawcy reguluj膮 odr臋bne regulaminy opublikowane w tych serwisach.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.

 4. Do rozstrzygania spor贸w wynikaj膮cych ze 艣wiadczenia Us艂ug okre艣lonych niniejszym Regulaminem w艂a艣ciwy jest s膮d powszechny miejsca siedziby Us艂ugodawcy.

 5. U偶ytkownicy maj膮 zagwarantowany dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie, za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂贸wnej Serwisu, w formie, kt贸ra umo偶liwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem opublikowania w Serwisie.