Strona główna
Medan Niepubliczny zakład podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
Medan Niepubliczny zakład podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

Ochrona zdrowia i uroda

Medan Niepubliczny zakład podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

63-200, Jarocin, Wrocławska 38

www.medan-zdrowie.pl
NZOZ MEDAN to przychodnia w Jarocinie oferująca badania dla kierowców, w tym ogólnolekarskie, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, pomocnicze, EKG oraz laboratoryjne krwi i pomiar cukru. Kierowcy zawodowi muszą przechodzić te badania co najmniej raz na 5 lat (lub co 30 miesięcy powyżej 60. roku życia), a koszty pokrywa pracodawca. Przychodnia zapewnia również konsultacje z różnymi specjalistami, takimi jak psycholog, neurolog, okulista i laryngolog, a także badania profilaktyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i koordynacji ruchowej u dzieci i dorosłych. Regularność badań jest istotna dla kierowców zawodowych, gdyż ich niedopełnienie może prowadzić do konsekwencji, takich jak zwolnienie dyscyplinarne.